Επικοινωνία

ΚΑΛΥΒΑΣ, Γ., & ΣΙΑ Ε.Ε. “TAKAL”

Bio Φρέσκα φρούτα και λαχανικά

Τηλ: 21 0481 5085

Fax: 21 0411 5074

Email: info@takal.gr

Φόρμα επικοινωνίας